• Poradnia medycyny pracy
  • Jakie mogą być konsekwencje rozpoznania choroby zawodowej przebytej bez trwałych następstw klinicznych (1)
   Ustawodawstwo przyjęte w większości krajów, w tym również w Polsce, przewiduje przyznawanie świadczeń finansowych osobom dotkniętym skutkami zdrowotnymi chorób zawodowych. Pacjent ubiegający się o rozpoznanie takiej choroby jest zwykle ukierunkowany na uzyskanie odszkodowania, a najchętniej świadczenia rentowego. Czy jednak w każdym przypadku stwierdzenie takiej choroby powoduje przyznanie świadczeń finansowych?
  • Badanie psychologiczne operatora maszyn – na co zwrócić uwagę (6)
   Dużą, a zarazem bardzo różnorodną grupą osób badanych są operatorzy maszyn – koparek, suwnic, dźwigów itp. Zostają kierowani na badania z zakresu medycyny pracy i często bada się u nich te same funkcje co u kierowców, natomiast nie otrzymują orzeczenia, a jedynie wynik konsultacji dla lekarza.
 • Komentarze prawne
  • Badanie kontrolne a badanie okresowe – wybrane wątpliwości z praktyki (8)
   Okres epidemii COVID-19 i stanu zagrożenia epidemicznego zmodyfikował wcześniejsze zasady związane z kierowaniem pracowników na badania okresowe przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązku realizacji badań wstępnych oraz kontrolnych. Problematyczne sytuacje powstają w przypadku zbiegu badania kontrolnego i okresowego. Co w takiej sytuacji jest rolą lekarza przeprowadzającego badanie?
  • Rola lekarza medycyny pracy w organizacji pracy kobiety ciężarnej lub karmiącej (10)
   Właściwa organizacja pracy kobiety ciężarnej lub karmiącej dziecko w sposób naturalny należy bezpośrednio do podmiotu zatrudniającego. Jednak umowa z podstawową jednostką służby medycyny pracy nakłada określone obowiązki na lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Sprawdź, w jaki sposób je realizować.
  • Szczepienie WZW B – ile dawek powinien zlecić lekarz medycyny pracy (13)
   W jaki sposób postąpić z lekarzem ortopedą lub lekarzem stomatologiem, u którego stwierdza się wysokie miano przeciwciał anty-HBc total (czyli prawdopodobnie przechorował lub choruje bezobjawowo na WZW B)? jak postąpić z serododatnim kandydatem do zatrudnienia na stanowisku lekarza chirurga lub pielęgniarką operacyjną?

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz