• Komentarze prawne
  • Najważniejsze obowiązki związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej (1)
   Prawo do dokumentacji medycznej mają pacjenci, osoby upoważnione i jednostki świadczące usługi medyczne. Przepisy dają jednak możliwość wglądu do dokumentów medycznych także innym podmiotom. Jakie są zasady udostępniania dokumentacji medycznej?
  • Rejestrujesz pacjentów przez Internet – jak zapewnić bezpieczeństwo danych (4)
   Istotną kwestią związaną z korzystaniem z systemów do świadczenia usług medycznych online jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. W jaki sposób zapewnić zgodność platformy do rejestracji pacjentów z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?
  • Najczęstsze błędy placówek medycznych w analizie ryzyka (6)
   Wykrycie błędów i podjęcie odpowiednich kroków, aby zapobiec naruszeniom RODO, to korzyści wynikające z właściwego przeprowadzenia analizy ryzyka. Sprawdź, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w tym procesie.
  • Kiedy lekarz medycyny pracy powinien mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (8)
   Dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby działające z upoważnienia i na polecenie administratora lub podmiotu przetwarzającego. Rozporządzenie RODO zobowiązuje bowiem administratora, aby miał kontrolę nad tym, kto i w jakim zakresie ma dostęp do danych osobowych. Sprawdź, czy zawsze musisz nadać upoważnienie lekarzom.
  • Jak zweryfikować prawdziwość upoważnienia pacjenta (10)
   Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta powinno wskazywać m.in. imię i nazwisko osoby upoważnionej. Jak sprawdzić, czy oświadczenie jest prawdziwe?
  • Jak bezpiecznie korzystać z oprogramowania do telemedycyny (11)
   Placówki medyczne mogą najczęściej realizować świadczenia telemedyczne dzięki oprogramowaniu dostarczonemu przez podmioty zewnętrzne. Sprawdź, jakie masz obowiązki związane z zabezpieczeniem danych przetwarzanych w dostarczonym systemie informatycznym.
  • Współpraca z dostawcą systemu informatycznego – o czym musisz pamiętać (12)
   Gromadzenie i analiza danych to ważna cecha systemów informatycznych, które są ważnym narzędziem zarządczym menedżera. Jak zapewnić bezpieczeństwo danych, stabilność i intuicyjność dla użytkowników? Jak ułożyć współpracę z dostawcą?
 • Formularze
  • Rejestr udostępnianej dokumentacji medycznej (15)
  • Pacjent odmawia założenia maseczki ochronnej w przychodni – jak postępować (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz