•  Aktualności
  • Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników – trwają prace nad nowelizacją (1)
   W resorcie zdrowia trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Modyfikacje mają głównie charakter porządkujący i dostosowujący do aktualnego brzmienia przepisów (m.in. będą usunięte odniesienia do instytucji, które już nie istnieją).
 • Poradnia medycyny pracy
  • Trudności orzecznicze u kandydata na marynarza (4)
   Do przychodni medycyny pracy zgłosił się 20-letni mężczyzna, chorujący na achondroplazję i chcący w przyszłości zostać elektrykiem w dziale maszynowym statku. Poznaj ścieżkę orzeczniczą i opis przypadku.
  • Zalecenia dla osób badanych – co wpisywać do tej rubryki (5)
   Na końcu każdej karty badania zarówno w badaniach z zakresu psychologii transportu, jak i medycyny pracy znajdują się „zalecenia dla osób badanych”. Wielu specjalistów jednak pomija tę rubrykę. Warto jednak wykorzystywać badanie nie tylko w roli wydania braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, lecz także w celach profilaktyki. Sprawdź, jak to robić.
  • Zawodowe narażenie na infekcje krwiopochodne w praktyce lekarza medycyny pracy (7)
   Zawodowe narażenie na infekcje krwiopochodne dotyczy przede wszystkim pracowników ochrony zdrowia, choć, jak wynika z opisanego przypadku, nie tylko. Jakie są zasady wykonywania badań profilaktycznych u takiej grupy pracowników?
 • Komentarze prawne
  • Orzeczenie lekarskie jako jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej (10)
   Nie są wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy orzeczenia lekarskiego, które nie odnoszą się w sposób szczegółowy do całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie. Sąd wypowiedział się na temat tego, jak istotną rolę w procedurze stwierdzania choroby zawodowej pełnią orzeczenia lekarskie jednostek uprawnionych do rozpoznawania chorób zawodowych.
  • Prace wzbronione młodocianym w medycynie pracy – jakie zmiany są planowane (13)
   Młodociany nie może wykonywać każdej pracy, co regulują przepisy szczególne. Warto wiedzieć, że planowane są zmiany w obowiązujących regulacjach dotyczących prac wzbronionych młodocianym, których znajomość ma również istotne znaczenie dla służby medycyny pracy. Co się zmieni?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz