• Komentarze prawne
  • Dlaczego warto udostępniać dokumentację medyczną w postaci cyfrowej (13)
   Podstawowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej uregulowano w przepisach na dwa sposoby, w zależności od tego, czy dotyczą one elektronicznej dokumentacji medycznej, czy pozostałej dokumentacji, która jest prowadzona w postaci elektronicznej lub – w wyjątkowych przypadkach – w formie papierowej.
  • Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji medycznej (5)
   Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej jest niezwykle istotne ze względu na jej zawartość. Obejmuje ona bowiem poufne informacje o pacjentach, wymagające ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób nieupoważnionych i jej ujawnieniem. Oto sposoby, które można zastosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji medycznej.
  • Jak przestrzegać procedur związanych z szyfrowaniem danych medycznych (8)
   Szyfrowanie danych stanowi jeden z ważnych środków ochrony danych i prywatności w dzisiejszej erze cyfrowej, a jego zastosowanie jest szczególnie istotne w przypadku przetwarzania i przesyłania poufnych informacji, takich jak dane medyczne. Jak skutecznie zabezpieczyć takie informacje?
  • Jak zorganizować obieg dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (10)
   Elektroniczna postać dokumentacji medycznej otwiera drogę do usprawnienia wymiany informacji o pacjencie między różnymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w celu kontynuacji leczenia. Sprawdź, jak sprawnie zorganizować jej obieg.
  • Jaki zakres tematyczny powinny obejmować szkolenia RODO dla placówek medycznych (13)
   Organizowanie szkoleń z RODO jest istotne, ponieważ wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych spowodowało, że pracownicy są obecnie zobligowani do spełnienia wielu obowiązków. Wymaga się od nich znajomości zasad przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą, oraz procedur bezpieczeństwa. W jaki sposób organizować szkolenia z RODO?
  • Udostępnianie danych z dokumentacji medycznej innym podmiotom – o czym musisz pamiętać (15)
   Przekazywanie informacji o pacjentach do innych placówek wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów, zwłaszcza związanych z ochroną danych osobowych, takich jak RODO. Istnieje kilka istotnych kwestii, o których należy pamiętać w takim przypadku.
 • Formularze
  • Standardy, które pomogą ci przestrzegać wybranych praw pacjenta (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz