• Poradnia medycyny pracy
  • Pracownik skierowany na badanie profilaktyczne przed terminem – potencjalny problem dla lekarza medycyny pracy (1)
   W przypadku zgłoszenia przez pracownika potrzeby poddania się badaniu profilaktycznemu we wcześniejszym terminie (przed terminem określonym w orzeczeniu jako data następnego badania) pracodawca jest zobowiązany wysłać ago na dodatkowe badanie profilaktyczne okresowe. Czy takie badanie może się odbyć na żądanie pracodawcy wbrew woli pracownika, na przykład w sytuacji zaobserwowania zmian w stanie zdrowia mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy?
  • Opieka profilaktyczna dotycząca pracy kobiet w praktyce lekarza medycyny pracy (4)
   Ze względu na uwarunkowania fizyczne i rolę macierzyńską kobiety powinny podlegać szczególnej ochronie w związku z wykonywaną pracą. Znajduje to podstawy w obowiązujących przepisach prawnych. Co powinien na ten temat wiedzieć lekarz medycyny pracy?
 • Komentarze prawne
  • Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia – rola lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (7)
   Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia w przypadku osób zatrudnionych to już tylko krok od wypadku, który ostatecznie może być kwalifikowany w kategoriach wypadku przy pracy. Rolą pracodawców jest ograniczanie wszelkich zagrożeń występujących w środowisku pracy i eliminowanie zagrożeń bezpośrednich. Nie można pominąć w tym zakresie mniej lub bardziej bezpośredniej roli lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, funkcjonujących w ramach służby medycyny pracy.
  • Cyfryzacja dokumentacji medycznej – czy można pozostawić część dokumentów w postaci papierowej (11)
   Przepisy stanowią, że dokumentację medyczną należy prowadzić w postaci elektronicznej oraz dokument prowadzony w jednej postaci nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. Czy po digitalizacji dokumentacji medycznej możliwe jest pozostawienie niektórych dokumentów w formie papierowej (np. skomplikowanych kart i formularzy)?
  • CzatGPT – czy może być wsparciem w pracy lekarza medycyny pracy (13)
   Systemy AI mogą ułatwić pracę lekarzy, podnosić ich jakość i skracać czas trwania leczenia oraz przyczynić się do redukcji części kosztów. Możliwe jest również usprawnienie procesu diagnozowania pacjentów. Sprawdź, jak możesz wykorzystać czatGPT w medycynie pracy.
 • Formularze
  • Instrukcja, jak wypełnić skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (14)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz