• Najnowsze zmiany przepisów
  • Na czym polegają zmiany w wydawaniu decyzji w sprawie waloryzacji emerytalno-rentowych (4)
  • Jakie zmiany wprowadzono w przyznawaniu żołnierzom równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (4)
  • W jakiej wysokości będą otrzymywać uposażenie żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe (5)
 • Aktualności dla kadrowych
  • Na jakie cele przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków UE (5)
  • Jakie zmiany wprowadzono we wzorach dokumentów o prawie/ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (6)
  • Na czym polegają zmiany w organizacji kuratoriów oświaty (6)
  • Jak po zmianie przepisów będą działać publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (7)
  • Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci na kuratorów ustanawianych w postępowaniu rejestrowym (7)
  • Ważne terminy 15-31 marca 2013 (8)
  • Najnowsze wskaźniki i stawki (stan prawny na 28 lutego 2013 r.) (9)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (10)
 • Temat numeru
  • Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy, który zacznie się 1 kwietnia 2013 r. (12)
 • Gorące pytania
  • Jak w Wielkanoc planować i rozliczać pracę pracowników, którzy mogą pracować w święta (22)
  • O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2013 r. (24)
  • Czy ze środków zfśs można zorganizować spotkanie z okazji świąt Wielkiejnocy (27)
 • Prawo pracy
  • Jakie uprawnienia pracownicze musi zapewnić pracodawca stażyście z urzędu pracy (31)
  • Czy pracownica w ciąży może pracować w godzinach ponadwymiarowych (37)
  • Czy żądanie od pracowników częstego sporządzania raportów o wykonywanych zadaniach jest skuteczną metodą kontroli ich pracy (39)
  • Czy pracodawca może samodzielnie zmienić treść protokołu powypadkowego (41)
 • Wynagrodzenia
  • Jakie są skutki nienależytego wykonywania pracy przez pracownika (43)
  • Czy dopuszczalne jest przekazywanie wynagrodzenia przez wydanie czeku (47)
  • Po czyjej stronie powstaje przychód z tytułu wydatków na podróż służbową pracownika i jego małżonki (49)
  • Czy można skorygować koszty uzyskania od przychodów ze stosunku pracy (50)
  • Czy w razie ponownego zatrudnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości, jaką otrzymywał przed rozwiązaniem umowy (51)
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak uzyskać interpretację indywidualną ZUS na nowych zasadach (54)
  • Czy ubezpieczeniom podlega zatrudniony w Polsce na zlecenie student-obcokrajowiec uczący się zagranicą (59)
  • Jak skorygować błąd w tytule ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA (61)
 • Zasiłki
  • Ustalanie prawa do zasiłku i jego podstawy wymiaru dla zleceniobiorców - 7 najczęściej popełnianych błędów w praktyce (64)
  • W jakiej wysokości przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego (68)
  • Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu (70)
  • W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu (73)
  • Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą - jak ustalić uprawnienia do świadczeń (75)
 • Emerytury i renty
  • Kiedy ZUS pomniejszy nową emeryturę o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur (77)
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Czy kwoty zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz pracownika mogą podlegać zwrotowi (80)
 • Temat na życzenie
  • Podróże służbowe po zmianach przepisów od 1 marca 2013 r. (2)

Komentarze obsługiwane przez CComment