Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 2013/10

 • Zmiany prawa
  • Warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach podległych resortowi sprawiedliwości (3)
  • Elektroniczny sposób identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców (3)
  • Zmiany w bhp przy urządzeniach energetycznych (4)
 • W Sejmie
  • Nowe okresy wliczane do świadczeń emerytalno-rentowych (5)
  • Medycy będą mieli prawo do kasacji od orzeczenia sądu dyscyplinarnego (5)
  • Pierwszy etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych (5)
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych (6)
 • Projekty
  • Czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych (6)
 • Aktualności
  • Ważne terminy 15-31.05.2013 r. (7)
  • Wskaźniki stawki (stan prawny na 29 kwietnia 2013 r.) (8)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (9)
 • Najnowsze informacje urzędowe
  • Jakie są najważniejsze obowiązki płatników podczas kontroli ZUS (10)
 • O tym musisz wiedzieć
  • Czy jeśli pracownik chorował w sobotę, w którą miał odrabiać wolne za 2 maja, musi przyjść do pracy w inny dzień (12)
  • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który przekaże odpis na zfśs po 31 maja 2013 r. (14)
  • Jak wynagradzań nauczyciela za egzaminowanie maturzystów (17)
  • Czy konieczne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego, aby terminowo dopełnić obowiązków wobec KRUS (20)
 • Temat numeru
  • W jaki sposób wypełnić zaświadczenie (oświadczenie) dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (23)
 • Prawo pracy
  • Jak w zadaniowym systemie czasu pracy uniknąć godzin nadliczbowych (30)
  • Czy pracodawca musi rozpoznać sprzeciw od kary porządkowej złożony po terminie z powodu choroby pracownika (32)
  • Czy pracownicy korzystającej z obniżonego etatu można wręczyć wypowiedzenie zmieniające (34)
  • Czy okres 30 dni między zakończeniem służby wojskowej a dniem podjęcia pracy należy wliczyć do stażu pracy (37)
  • Ile świadectw pracy wydać pracownicy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek opłacać za ubezpieczonych składkę na FEP (53)
  • Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym musi opłacać składki z prowadzonej przez siebie działalności (58)
  • Czy od przychodów prokurenta spółki akcyjnej należy opłacać składki (62)
 • Zasiłki
  • Jak uwzględnić w podstawie wynagrodzenia za czas choroby dodatki funkcyjny i stażowy (65)
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy, jeśli w umowie nie określono kwoty wynagrodzenia (69)
  • Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do zasiłku macierzyńskiego (72)
  • W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli za pierwsze zwolnienie lekarskie pozbawiono pracownika prawa do zasiłku (74)
 • Emerytury i renty
  • Czy pracodawca musi zwrócić część emerytury, jeśli na jej wzrost wpłynęło błędnie wystawione zaświadczenie (76)
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Czy utworzenie zespołu szkół uzasadnia natychmiastowe odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły (80)
 • Temat na życzenie
  • Jak w oświacie dokonywać odpisów na zfśs w 2013 r. (2)
  • Jak z przyczyn organizacyjnych zwolnić z pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania - instrukcja (6)
  • Jakie dodatkowe obowiązki nałożyła na organy samorządu terytorialnego reforma emerytalna (12)