Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 2013/13-14

 • Zmiany Prawa
  • Kierujący pojazdami przewożącymi wartości pieniężne muszą ukończyć kurs (4)
  • Nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (4)
  • Funkcjonariusze celni muszą się odwoływać do dyrektora Izby Celnej od wydanej przez niego decyzji (5)
  • Wysokość świadczenia należnego pracownikowi przywracanemu do pracy jest limitowana przepisami Kodeksu pracy (5)
  • Nowy katalog deklaracji składanych w formie elektronicznej (6)
  • Wyższe wymiary urlopów macierzyńskich i nowy urlop rodzicielski (6)
  • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mają prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (7)
  • Zmiany w prawach i obowiązkach policjantów oraz w przebiegu ich służby (7)
  • Nowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (8)
  • Nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niektórych jednostek sfery budżetowej ochrony zdrowia (8)
  • Zmiany w zatrudnianiu pracowników samorządowych (9)
 • W Sejmie
  • Zmiany w czasie pracy pracowników (9)
  • Studenci i doktoranci spoza UE uzyskali prawo do bezpłatnej służby zdrowia (10)
 • Projekty
  • Zmiany w wysokości uposażeń za czas choroby funkcjonariuszy (10)
  • Niższe uposażenie za czas choroby sędziów i prokuratorów (11)
  • Będą e-zwolnienia oraz zmiany w zasadach obliczania zasiłku chorobowego i korzystania z zasiłku opiekuńczego (11)
  • Nowe zasady przyznawania świadczeń odszkodowawczych funkcjonariuszom (12)
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. (13)
 • Aktualności
  • Ważne terminy 1-31 lipca 2013 r. (14)
  • Wskaźniki i stawki (stan prawny na 20 czerwca 2013 r.) (15)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (16)
 • Najnowsze Informacje Urzędowe
  • Zakaz stosowania weksli w stosunkach pracy należy uregulować w przepisach - stanowisko PIP (18)
 • O tym musisz wiedzieć
  • Komu dodatkowo trzeba wypłacić trzynastkę za 2012 r. (19)
  • Jakie są nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat (20)
  • Od kiedy należy wyrejestrować z ZUS pracownika młodocianego, który zakończył naukę zawodu (22)
  • Zagraniczne okresy pracy będą wliczane do emerytury niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy (25)
 • Temat Numeru
  • Jak udzielać urlopów macierzyńskich i rodzicielskich po zmianach przepisów od 17 czerwca 2013 r. (27)
 • Prawo Pracy
  • Kontrola PIP w firmie - zasady przeprowadzania (39)
  • Czy można podpisać z pracownikiem jedną umowę o pracę na dwa różne stanowiska pracy (46)
  • Czy karta pracy może zastąpić ewidencję czasu pracy (48)
  • Czy można podpisać z pracownikiem jedną umowę o pracę na dwa różne stanowiska pracy (51)
  • Jak w świadectwie pracy określić wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli jego część pracownik ma wykorzystać podczas kolejnego zatrudnienia (52)
 • Wynagrodzenia
  • Jak rozliczyć przychody z umów cywilnoprawnych, które należy wykazań w informacji IFT-1/IFT-1R (55)
  • Czy wynagrodzenie za urlop szkoleniowy należy ustalać jako stawkę za dzień, czy za godzinę (62)
  • Kiedy wydatki na dojazd pracownika tymczasowego do pracy stanowią koszt agencji pracy (65)
  • Czy można odmówić zapłaty za umowę o dzieło (67)
  • Jak opodatkować dopłatę do wczasów pełnoletniego wnuka byłego pracownika-emeryta (69)
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca, którego pracownik został przywrócony do pracy na mocy wyroku sądowego (73)
  • W jakich okresach pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownicę po urlopie macierzyńskim (79)
  • Czy od zapomogi wypłacanej pracownikowi niepełnosprawnemu ze środków zfron należy opłacić składki (82)
  • Czy zatrudniając zleceniobiorcę dodatkowo na umowę o pracę należy go wyrejestrować w ZUS z tytułu umowy zlecenia (84)
  • Czy od kwoty składki OC sfinansowanej za radcę prawnego pracodawca musi opłacić składki ZUS (88)
 • Zasiłki
  • Które składniki wynagrodzenia są uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych (90)
  • Czy pracownik, który pod wpływem alkoholu uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (96)
  • Jakie świadczenie przysługuje pracownikowi, który zachorował w trakcie urlopu - wynagrodzenie urlopowe czy zasiłek chorobowy (99)
  • Jak wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego nagrodę roczną w przypadku zmiany etatu (102)
  • Czy brak kodu A na zwolnieniu oznacza nowy okres zasiłkowy (104)
 • Emerytury i Renty
  • Którzy emeryci mogą wystąpić o przeliczenie emerytury zawieszonej w związku z kontynuowaniem zatrudnienia (108)
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czas pracy niepełnosprawnych wynoszący 8 godzin na dobę - niekonstytucyjny (110)
  • Czy pracodawca może być ukarany podwyższeniem składki wypadkowej za wypadki spowodowane niedbalstwem pracowników (111)
 • Wskaźniki i Stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 20 czerwca 2013 r. (1)