• O tym musisz wiedzieć!
  • Co uregulowały od 1 stycznia 2018 r. nowe rozporządzenia wykonawcze dotyczące zatrudniania cudzoziemców
  • Jakie ograniczenia w pracy w placówkach handlowych w niedziele będą obowiązywać od 1 marca 2018 r.
  • Jakie dane należy przekazać ubezpieczonym w informacji rocznej ZUS IMIR
  • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć PIT-11 za 2017 r.
  • Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o wejściu w życie ustawy znoszącej limit 30-krotności
 • O to pytają kadrowi
  • Czy alkoholika można zwolnić dyscyplinarnie za stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości
  • Czy pracodawca może narzucić termin zdeklarowania przez pracowników, w jakiej formie będą korzystali z wolnego na opiekę nad dzieckiem
  • Czy pracownik może dowolnie zmieniać swoją deklarację o godzinie rozpoczęcia pracy
 • Aktualności
  • Zmiany w doskonaleniu zawodowym biegłych rewidentów
  • Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów
  • Nowa jednostka upoważniona do przeprowadzania testu umiejętności dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu pracownika socjalnego
  • Zmiany w zakresie spełniania warunków bezpieczeństwa p.poż. i sanitarnych przez żłobki i kluby dziecięce
  • Zmiany organizacyjne w zakresie przejęcia niektórych pracowników administracji skarbowej przez resort finansów
  • Zmiany w organizowaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  • Zadania komisji powypadkowej ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków w Służbie Celno-Skarbowej
  • Warunki bhp i p.poż. niezbędne do uruchomienia żłobka lub klubu dziecięcego obok przedszkola
  • Zmiany w ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników
  • Zmiany w prowadzeniu spółdzielni socjalnych
  • Nowe zasady użytkowania w zakładach pracy wózków jezdniowych
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO
 • Prawo pracy
  • Czy pracodawca może dowolnie zmieniać godziny rozpoczynania przez pracownika pracy w ruchomym rozkładzie czasu pracy
  • Czy złożenie wniosku o urlop rodzicielski wpływa na bieg wręczonego wcześniej wypowiedzenia umowy o pracę
  • Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie etatu i przejściu do innego pracodawcy
  • Jak prowadzić ewidencję okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych
 • Wynagrodzenia
  • Czy zatrudniony przez polską firmę kierowca-cudzoziemiec ma prawo do świadczeń delegacyjnych, gdy podróżuje po kraju zamieszkania
  • Czy na podstawie umowy cywilnoprawnej można potrącić z wynagrodzenia pracownika koszty delegowania do pracy w UE
  • Jakie skutki podatkowe powoduje używanie samochodu przez pracownika i zleceniobiorcę na potrzeby własne i podmiotu zatrudniającego
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Na jakich zasadach można współpracować z małżonkiem przy prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej
  • Które świadczenia i wypłaty w związku z ustaniem zatrudnienia podlegają oskładkowaniu
  • Przej jaki okres przysługuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za osobę, które powróciła do pracy w trakcie miesiąca
 • Zasiłki
  • W jakim terminie płatnik składek powinien przekazać dokumentację do wypłaty zasiłku przez ZUS
  • Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego pracownicy zatrudnionej na niepełny etat, które łączy urlop rodzicielski z pracą
  • Jak wypłata trzynastki wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
 • Bhp w firmie
  • Czy służba bhp może być utworzona dla kilku spółek powiązanych ze sobą kapitałowo
 • GIODO wyjaśnia
  • W jaki sposób pracodawca ma przeprowadzić rekrutację pracownika, gdy nie ma jego zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Emerytury i renty
  • Jak wystawić emerytowi lub renciście zaświadczenie o przychodzie wypłaconym w 2017 r.