• O tym musisz wiedzieć!
  • Jak po zmianie przepisów ustalić wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli
  • Rolnik-przedsiębiorca, który do 1 czerwca 2018 r. nie złoży w KRUS oświadczenia o podatku zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS
  • Od 1 kwietnia 2018 r. wzrosły wynagrodzenia nauczycieli
  • Pierwszą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 31 maja 2018 r.
  • Jak święta występujące w maju 2018 r. wpływają na wymiar czasu pracy
  • Brak informacji o nowej wysokości składki wypadkowej obliguje płatnika do kontaktu z ZUS
 • O to pytają kadrowi
  • Czy przy ustalaniu stażu, od którego zależy okres wypowiedzenia, można pominąć okres wypowiedzenia
  • Jakie dokumenty należy przygotować w przypadku przeniesienia pracownika do innej pracy
  • Czy pracodawca może odrzucić wniosek o urlop wychowawczy
 • Aktualności
  • Nowe zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole
  • Wyższe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  • Wyższa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SKW
  • Modyfikacja danych gromadzonych w bazie systemu informacji oświatowej
  • Zasady finansowania nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy
  • Zmiany w uprawnieniach osób wybieranych przez pracowników do organu nadzorczego spółki Skarbu Państwa
  • Nowa wielokrotność kwoty bazowej przeciętnego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW
  • Ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
  • Uproszczenia wprowadzonego do CEIDG
  • Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Zmiany w ustawie systemowej
 • Temat numeru
  • Jak przystosować formularze kadrowe dotyczące ochrony danych osobowych do przepisów RODO
 • Prawo pracy
  • Czy umowa o pracę zawarta z obywatelem Ukrainy powinna być przetłumaczona na jego język ojczysty
  • Wypełnianie świadectwa pracy – jak sporządzić je prawidłowo
  • Czy okres służby wojskowej trzeba zaliczyć pracownikowi do pracy w szczególnych warunkach
 • Wynagrodzenia
  • Jak wprowadzić do regulacji wewnątrzzakładowych tzw. siatkę płac
  • Na jakich warunkach płacowych zatrudniać pracownicę tymczasową będącą w ciąży
  • Jak potrącić wypłaconą pracownikowi zaliczkę w wysokości kilku pensji
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak podważyć ustalenia kontroli ZUS zmieniającej umowę o dzieło na umowę zlecenia
  • W którym kraju podlega ubezpieczeniom osoba prowadząca pozarolniczą działalność w Niemczech i wykonująca kontrakt menedżerski w Polsce
  • Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionego stażystę
  • Jak prawidłowo zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasiłki
  • Jak wykazać podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, którego podstawę wymiaru ZUS zmienił w decyzji
  • Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczać, a jakie pomijać przy obliczaniu zasiłku dla pracownika
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli pracownik przekroczył tzw. 30-krotność
 • GIODO wyjaśnia
  • Czy po rozpoczęciu stosowania RODO zawarta przez pracodawcę z biurem rachunkowym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników będzie ważna
 • Bhp w firmie
  • Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego pracowników
 • Emerytury i renty
  • Do 1 czerwca 2018 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Urlopy wypoczynkowe w 2018 r. – ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych – procedura krok po kroku
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Na czym polega klauzula opt-out podpisywana przez pracowników medycznych
  • Jak udzielać nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
  • Na jakich zasadach można zlecać i rekompensować pracę w sobotę urzędnikom państwowym i samorządowym