Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/09

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie nowe obowiązki czekają pracodawców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Od 2 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy formularz ZUS ERP-7
  • Kiedy można zastosować 50% koszty autorskie do wynagrodzeń pracowników uczelni
  • Do 30 września 2018 r. trzeba przekazać drugą ratę odpisu na zfśs
  • Jak udzielić pracownikom zaległego urlopu za 2017 r.
  • Od 1 grudnia 2018 r. pracodawcy nadal będą otrzymywać od ubezpieczonych zwolnienia lekarskie w formie papierowej
  • Od 1 stycznia 2019 r. wysokość składek części przedsiębiorców będzie uzależniona od kwoty uzyskanego przez nich przychodu
 • O to pytają kadrowi
  • Czy bezsporna wina pracownika wyrządzającego pracodawcy szkodę wystarczy do potrącania strat z jego wynagrodzenia
  • Czy pracodawca może wprowadzić przerwę lunchową tylko w niektóre dni tygodnia
  • Co zrobić z pracownicą, której w czasie urlopu macierzyńskiego skończyły się badania okresowe
 • Aktualności
  • Nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 r.
  • Wyższe wynagrodzenie dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydentury
  • Zmiany w działalności Rady Dialogu Społecznego
  • Nowe regulacje dotyczące wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli
  • Nowe ulgi w ubezpieczeniach dla małych przedsiębiorców
  • Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.
  • Rozszerzenie katalogu formacji mundurowych umożliwiających przeniesienie do pracy w Policji
  • Nowa wysokość ryczałtu dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do pracy za granicą
  • Zgoda na ratyfikację umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego między Polską a Turcją
  • Wyższy limit dodatków dla funkcjonariuszy SOP
 • Temat numeru
  • Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy – jak stosować nowe przepisy
 • Prawo pracy
  • Czy w czasie pozalimitowej umowy na czas określony można powierzyć pracownikowi inną pracę
  • Monitoring w pracy – odpowiedzi na pytania z praktyki
  • Czy osoba, która ma większość udziałów w spółce z o.o., może zostać w niej zatrudniona na podstawie umowy o pracę
  • Czy pracownika można ukarać naganą za brak odpowiedniej wiedzy
 • Wynagrodzenia
  • Jakie są konsekwencje podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego, który chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym
  • Czy kwotę zmniejszającą podatek można zastosować do wypłaty dokonanej po ustaniu zatrudnienia
  • Kiedy dokonując wypowiedzenia zmieniającego pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi odprawy
  • Czy wypoczynek w formie tzw. wczasów pod gruszą musi trwać 14 dni, aby pracownik otrzymał dofinansowanie z zfśs
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy koszt dofinansowania studiów magisterskich pracownika może zostać wyłączony z oskładkowania
  • Ile składek zdrowotnych opłaca osoba prowadząca różne rodzaje działalności pozarolniczej – najtrudniejsze problemy z praktyki
  • Jak rozliczyć składki z tytułu równolegle wykonywanych umów o pracę i zlecenia w miesiącu zakończenia jednej z tych umów
  • Czy aplikant po zdaniu egzaminu adwokackiego może opłacać składki z działalności na preferencyjnych zasadach
 • Zasiłki
  • Jak uzupełniać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
  • Czy z zakończonej umowy o pracę i trwającego zlecenia przysługuje zasiłek chorobowy
  • Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim pracodawca powinien wliczyć do podstawy zasiłku chorobowego pracownika
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca dofinansowujący dodatkowe świadczenia dla pracowników powinien zawrzeć z podmiotami, z którymi współpracuje w tym zakresie, umowę powierzenia przetwarzania danych
 • Bhp w firmie
  • Jakim badaniom profilaktycznym podlegają pracownicy, którzy korzystają z samochodów służbowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Czas pracy – jak planować i rozliczać w praktyce pracę pracowników
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz