Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/02

 • Temat numeru
  • Nowe formularze i kody ZUS obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 • O tym musisz wiedzieć!
  • Pracownicy podlegający ochronie przedemerytalnej uzyskali większe uprawnienia w zakresie ochrony przed zwolnieniem – wyrok TK
  • Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych
  • Na jakim formularzu należy wydać pracownikowi PIT-11 za 2018 r.
  • Jakie dane należy przekazać ubezpieczonym w informacji rocznej ZUS IMIR
  • Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2019 r.
  • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę po przystąpieniu pracownika do PPK
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy na potrzeby przyznania świadczeń z zfśs trzeba pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych i członków ich rodzin
 • O to pytają kadrowi
  • W jaki sposób pracownica, która chce skorzystać z urlopu wychowawczego, powinna powiadomić o tym pracodawcę
 • W komplecie z numerem
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2019 z komentarzem – wybór

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz