Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/04

 • Temat numeru
  • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy po zmianach od 1 stycznia 2019 r.
 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie zmiany czekają pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych (4)
  • Nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie (8)
  • Jak rozliczyć nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni w 2019 r. (9)
  • Kiedy należy sporządzić korektę PIT-11 za 2018 r. (10)
  • Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2019 r. (13)
  • Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (16)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca może udzielić związkom zawodowym informacji o wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli (18)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz