Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/05

 • Temat numeru
  • Jakie zmiany wprowadza ustawa dostosowująca przepisy prawa pracy do RODO
 • O tym musisz wiedzieć!
  • Kiedy nie trzeba zakładać akt osobowych dla ponownie zatrudnionego pracownika – wyjaśnienia resortu pracy (4)
  • Jak zatrudniać obywateli brytyjskich w Polsce po brexicie (6)
  • Jak święta majowe 2019 r. wpływają na wymiar czasu pracy (9)
  • Czy za udział w strajku nauczycielom przysługuje wynagrodzenie (11)
  • Z końcem maja 2019 r. upływa termin na przekazanie I raty odpisu na zfśs (13)
  • Czy za czas zamknięcia szkoły rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (15)
  • Termin na złożenie oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej przez rolnika-przedsiębiorcę upływa 31 maja 2019 r. (17)
  • Komu przysługuje tzw. trzynasta emerytura (21)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy osoba zajmująca stanowisko inspektora ochrony danych może być jednocześnie członkiem komisji socjalnej (24)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz