Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/06

 • Temat numeru
  • Jakie obowiązki w zakresie PPK będą miały firmy od 1 lipca 2019 r.
 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy można się kontaktować z osobą wskazaną przez pracownika do komunikacji w razie wypadku, jeżeli pracodawca nie ma jej zgody na przetwarzanie danych (4)
  • Zmiany we wzorze świadectwa pracy w zakresie danych pracowników (6)
  • Jak zrekompensować pracownikom pracę wykonywaną w majowe święta (7)
  • Czy w czasie strajku nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (10)
  • Liczba zatrudnionych 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK kolejnej grupy podmiotów (12)
  • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ otrzymają wszystkie dzieci w rodzinie (15)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że pracownica jest w ciąży (18)
  • Jak zatrudnić pracownika na zastępstwo, aby zastępowany pracownik mógł mu przekazać obowiązki służbowe (18)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz