Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/11

 • Temat numeru
  • Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK
 • O tym musisz wiedzieć
  • Jak obliczyć wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz środków socjalnych za 2019 r. (4)
  • Przychody otrzymane przez pracowników i zleceniobiorców w dniu ich 26 urodzin nie podlegają opodatkowaniu – stanowisko Ministerstwa Finansów (7)
  • Jak święta listopadowe w 2019 r. wpływają na rozliczanie czasu pracy pracowników (9)
  • Jak pracodawca powinien postąpić z wypłatą zasiłków z ubezpieczenia społecznego po 20 listopada 2019 r. (11)
  • Czy płatnik, który nie wykazał w raporcie ZUS RCA wpłat na PPE jest zobowiązany do złożenia korekty (13)
  • Czy ubezpieczony doktorant będzie miał prawo do zasiłków chorobowego i macierzyńskiego (15)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy w celu rozliczenia usługi z zakresu medycyny pracy pracodawca może uzyskać informację jakie badania wykonano konkretnemu pracownikowi (18)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz