• Kodeks Kadr i Płac
    • Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy 2020 z komentarzem – wybór. Praca zbiorowa

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz