Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2020/06

 • Temat numeru
  • Tarcza antykryzysowa 3.0 – kolejne zmiany dla pracodawców
 • O tym musisz wiedzieć
  • Czy pogorszenie warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia pracodawcy i przedstawicieli pracowników wymaga wypowiedzeń zmieniających (4)
  • Czy można rozwiązać umowę w ramach zwolnień grupowych z pracownikiem, który pobiera dodatkowy zasiłek opiekuńczy (7)
  • Porozumienie o pogorszeniu warunków zatrudnienia na podstawie tarczy antykryzysowej można zawrzeć z jednym pracownikiem – stanowisko resortu pracy (9)
  • Niepubliczne placówki oświatowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnianych osób – stanowisko resortu pracy (10)
  • Za okres pobierania zasiłków z FUS nie przysługuje świadczenie postojowe – stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (11)
  • Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek na podstawie tarczy antykryzysowej upływa 30 czerwca 2020 r. (12)
  • Czy przekroczenie nowego limitu zwolnienia podatkowego dla świadczeń socjalnych powoduje obowiązek skorygowania podatku (16)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz