• O tym musisz wiedzieć
  • Za święta przypadające w soboty 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. trzeba oddać pracownikom dodatkowe dni wolne (4)
  • Nowy współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r. (7)
  • Sankcje dla pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych ujawnionych w KRZ od 1 grudnia 2021 r. (10)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca może pozyskać od kandydata do pracy informację o adresach potrzebnych do wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (11)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Czy pracodawca może wymagać od osoby pracującej zdalnie, by prowadziła ewidencję wykonywanych czynności (13)
  • Czy urlop wychowawczy należy brać pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego (13)
  • Czy informacja o pobieraniu przez pracownika zasiłku opiekuńczego powinna się znaleźć w jego świadectwie pracy (13)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz