• Temat numeru
  • Polski Ład 2.0-7 odpowiedzi na pytania dotyczące opodatkowania przychodów z tytułu zatrudnienia
 • O tym musisz wiedzieć
  • Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2022 r. (4)
  • Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło z tłumaczem zatrudnionym dla ukraińskich pracowników (11)
  • Nauczycielskie świadczenie urlopowe należy wypłacić do 31 sierpnia 2022 r. (14)
  • Od 28 lipca 2022 r. obowiązują wyższe diety za podróż krajową (16)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Kiedy zgubienie dokumentu z danymi osobowymi pracownika wymaga zgłoszenia naruszenia ochrony danych (18)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Czy pracownikowi pracującemu na kilku stanowiskach w ramach jednego etatu należy założyć odrębną dokumentację pracowniczą dla każdego z tych stanowisk (21)
  • Czy premie regulaminowe są brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego (21)
  • Czy pracodawca musi się zgodzić na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (21)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz