• Temat numeru
  • Roczny okres rozliczeniowy czasu pracy – wprowadzanie, stosowanie i zasady rozliczania
 • O tym musisz wiedzieć
  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi (4)
  • Przyznawanie posiłków i napojów profilaktycznych od 1 listopada 2022 r. (8)
  • Czy można dodać bony do paczek świątecznych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, żeby zróżnicować ich wartość (10)
  • Płatnik zasiłków w 2023 r. – zasady ustalania i obowiązki z tym związane (12)
  • Do 31 grudnia 2022 r. poszkodowany przedsiębiorca znad Odry może wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe świadczenie (16)
  • Przedsiębiorca powiadomi Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianach swoich danych zgłoszeniowych na wniosku do CEIDG (20)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych (22)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli pracownik uzyska w jego trakcie 6-miesięczny staż pracy (24)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz