• Temat numeru
  • Zmiany w Kodeksie pracy – pracownicy zyskają lepsze warunki zatrudnienia i nowe urlopy
  • O tym musisz wiedzieć
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie potrącania z wynagrodzeń i zasiłków (4)
  • Termin przekazania pierwszej raty odpisu na zfśs upływa 31 maja 2023 r. (6)
  • Zdaniem Ministerstwa Finansów zapłata przez płatnika zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców nie stanowi dla nich przychodu (8)
  • 31 maja 2023 upływa termin na poinformowanie ZUS o przychodach pracowników pobierających jednocześnie zasiłki lub świadczenia przedemerytalne (12)
  • Do 31 maja 2023 r. rolnik-przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej (16)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Jak zrealizować w praktyce prawo do usunięcia danych (19)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Jak pracownik zdalny powinien potwierdzić fakt, że został poinformowany o ryzyku zawodowym występującym w jego miejscu pracy (22)
  • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który w terminie nie odrzucił sprzeciwu pracownika wobec kary porządkowej (22)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz