Monitor Prawa Pracy 2011/04

 • Zmiany
  • Z sali sądowej (170)
  • Kalendarz legislacyjny (171)
  • W orzecznictwie sądów (173)
 • Felieton
  • Kolejna nowela Kodeksu pracy, czyli jak upraszczać, komplikując (174)
 • Opinie
  • Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bhp (175)
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników delegowanych do innego państwa celem świadczenia usług a tzw. fundusze urlopowe (181)
  • O potrzebie badań nad skutecznością prawa zatrudnienia (188)
 • Praktyka
  • Pracownicza odpowiedzialność regresowa jako element odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej (193)
  • Przegląd czasopism (199)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy
   • Zatarcie ukarania karą porządkową a przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
    Wyrok z 23.11.2010 r., I PK 105/10 (201)
   • Odwołanie od rozwiązania stosunku pracy
    Wyrok z 19.10.2010 r., II PK 99/10 (204)
   • Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego
    Wyrok z 19.10.2010 r., I PK 91/10 (206)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Obowiązek sądu wyjaśnienia rozbieżności z opinii biegłych
    Wyrok z 4.11.2010 r., II UK 119/10 (212)
   • Odbywanie aplikacji radcowskiej a studia w szkole wyższej
    Wyrok z 7.12.2010 r., I UK 189/10 (214)
   • Ocena niezdolności do pracy rolnika
    Wyrok z 28.10.2010 r., II UK 111/10 (217)
  • Tabela tez
   • Prawo pracy - OSNP Nr 3-4/2011 (220)
   • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 3-4/2011 (220)
 • Orzecznictwo TS
  • Prawo do emerytury
   Wyrok TS z 3.3.2011 r., C-440/09 (222)