Monitor Prawa Pracy 2011/08

 • Zmiany
  • Z sali sądowej (394)
  • Kalendarz legislacyjny (395)
  • W orzecznictwie sądów (396)
 • Opinie
  • Obowiązki uczestników i organizatorów strajku (397)
  • Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej (403)
  • Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie (408)
 • Praktyka
  • Wybrane problemy z wyborem społecznego inspektora pracy (412)
  • Przegląd czasopism (414)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy 
   • Prawo do odprawy z tytułu grupowego zwolnienia
    Wyrok z 14.4.2011 r., II PK 270/10 (416)
   • Prywatne informacje pracodawcy
    Wyrok z 24.5.2011 r., I PK 299/10 (420)
   • Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego lekarzy
    Wyrok z 29.3.2011 r., I PK 299/10 (423)
   • Odwołanie z funkcji członka zarządu spółki z o.o.
    Wyrok z 6.4.2011 r., II PK 255/10 (426)
   • Przeniesienie mianowanego urzędnika na inne stanowisko
    Wyrok z 14.1.2011 r., I PK 176/10 (430)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Obowiązek zapewnienia stronie możliwości ochrony jej praw
    Wyrok z 2.2.2011 r., I UK 293/10 (437)
  • Tabela tez
   • Prawo pracy - OSNP Nr 11--12/2011 (441)
   • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 11-12/2011 (442)
  • Glosa
   • Odszkodowanie za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu
    Wyrok z 7.1.2009 r., III PK 43/2008 (443)
 • Orzecznictwo TS
  • Emerytura byłego pracownika migrującego
   Wyrok z 30.6.2011 r., C-388/09 (446)