Monitor Prawa Pracy 2012/10

 • Zmiany
  • Z sali sądowej (506)
   Przejście zakładu pracy; Przywrócenie do pracy; Akty prawne uchwalone; Z prac Sejmu 
  • W orzecznictwie sądów (509)
 • Opinie
  • Zmiana warunków pracy i płacy jako odpowiedź na kryzys przedsiębiorstwa - ochrona interesów pracodawcy po zakończeniu obowiązywania ustawy antykryzysowej (510)
  • Roszczenia pracownika w razie wypowiedzenia umowy na czas określony niezawierającej "klauzuli wypowiadalności" (518)
  • Aspekty prawne kontrolowania pracowników za pomocą technologii identyfikacji radiowej (RFID) (523)
 • Praktyka
  • Znowelizowane reguły karania za naruszenie obowiązku opłacania składek (528)
  • Przegląd czasopism (534)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy
   • Wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy i płacy - Wyrok z 12.7.2012 r., II PK 305/11 (536)
   • Naruszenie  umowy o zakazie konkurencji  - Wyrok z 26.6.2012 r., II PK 279/01 (541)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Praca tymczasowa - Wyrok z 12.12.2011 r., I UZP 6/11 (544)
  • Tabela tez
   • Prawo pracy - OSNP Nr 15-16/2012 (550)
   • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 15-16/2012 (551)
 • Glosa
  • Wypowiedzenie umowy na zastępstwo - Wyrok z 3.12.2009 r., II PK 142/09 (552)
 • Orzecznictwo TS
  • Uprawnienia pracownika i osoby prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą - Wyrok z 6.9.2012 r., C-147/11 i C-148/11 (557)
 • Recenzja
  • Recenzja książki: Komentarz do Kodeksu pracy, pod red. dr Krzysztofa Walczaka, Warszawa 2012 (560)