Monitor Prawa Pracy 2014/01

 • Aktualności
  • Akty prawne uchwalone
  • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2014 r.
  • Umowa o przeprowadzenie cyklu wykładów
  • Odpowiedzialność pracodawcy na podstawie art. 435 KC za skutki wypadku przy pracy w kontekście przyczynienia się pracownika do powstania uszczerbku na zdrowiu
 • Artykuły
  • Ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy
  • Prowadzenie firmy podczas zwolnienia lekarskiego przyczyną utraty zasiłku chorobowego
  • Autonomiczne źródła prawa dotyczącego wynagradzania
  • Ruchomy czas pracy - szansa czy zagrożenie dla pracowników
  • Traktatowy mechanizm europejskiego dialogu społecznego
  • Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy
  • Upoważnienie członka rady nadzorczej do zawarcia umowy o zakazie konkurencji
  • Opinia biegłego w zakresie dotyczącym sposobu rozumienia przepisu
  • Nieważność postępowania
  • Umowa o pracę z nauczycielem kontraktowym
  • Granice swobodnego uznania sędziowskiego