Monitor Prawa Pracy 2014/02

 • Aktualności
  • Akty prawne uchwalone
  • Odpowiedzialność pracodawcy za skutki choroby zawodowej pracownika
  • Warto wiedzieć
  • Z prac Sejmu
  • Zakaz konkurencji
  • Wypowiedzenie umowy nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym
 • Artykuły
  • Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych
  • Prawna problematyka świadczenia pracy przez samozatrudnionego ekonomicznie zależnego
  • Weryfikacja rent z tytułu niezdolności do pracy
  • Przepisy karne ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - uwagi de lege lata i propozycje de lege ferenda
  • Wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy
  • Okres pracy wymagany do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym
  • Bony uprawniające do nabycia posiłków lub artykułów spożywczych wydane przez pracodawcę
  • Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu
  • Deregulacja a urzędnicy sądów i prokuratury
  • Umowa o pracę na czas określony