Monitor Prawa Pracy 2014/03

 

 • Aktualności
  • Pojęcie działalności konkurencyjnej
  • Prawo do odszkodowania w zw. z art. 55 paragraf 3 KP
  • Z prac Sejmu
 • Artykuły
  • Przedawnienie roszczeń pracowniczych
  • Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego
  • Zgłoszenie upadłości
  • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron przed datą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • Zakaz wypowiadania umowy o pracę
  • Dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
  • Stosunek pracy jako podstawa zatrudnienia sędziów w Polsce - dylematy prawne
  • Podstawowe kryteria zróżnicowania statusu prawnego pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
  • Staż pracy jako podstawa zróżnicowania wynagrodzenia pracowników - teoria i praktyka