Monitor Prawa Pracy 2014/04

 

 • Aktualności
  • Zobowiązanie pracodawcy do ułatwiania pracownikom odnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Gotowość do wykonywania pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Elektroniczny rozkład czasu pracy - światełko w tunelu czy przypadek
  • Minimalne odszkodowanie przysługujące pracownikowi objętemu zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • Ochrona stosunku służbowego w razie niezdolności do służby funkcjonariusza Policji
  • Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone
  • Okresy składkowe przy ustalaniu kapitału początkowego
  • Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego (art. 8 KP)
  • Roszczenie o wypłatę świadczeń z ustawy emerytalno-rentowej
  • Związanie orzeczeniem sądu
  • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
  • Zwolnienia działaczy związkowych o obowiązku świadczenia pracy