• Aktualności
  • Na jakich zasadach pracodawca może wykorzystywać umiejętności zawodowe pracownika w czasie dla niego wolnym od pracy
  • Dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie zależy od liczby urodzonych dzieci
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Wypadek przy pracy
  • Umowa zlecenia zawarta dla pozoru
  • Data powstania niewypłacalności pracodawcy
 • Artykuły
  • Ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy
  • Zwolnienie prokuratora ze względu na stan zdrowia a dyskryminacja w zatrudnieniu
  • Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy
  • Ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w innym państwie UE
  • Podstawa wyliczenia renty uzupełniającej poszkodowanego
  • Akt mianowania urzędnika państwowego
  • Ustalenie stosunku prawnego
  • Równe traktowanie pracowników
  • Zadośćuczynienie w razie wypadku przy pracy
  • Wypowiedzenie nauczycielowi akademickiemu stosunku pracy z mianowania na czas określony
  • Podmiot realizujący uprawnienia kierownicze w stosunku pracy
  • Bieg początku okresu szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracownika wnioskującego o zmniejszenie wymiaru etatu w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment