Monitor Prawa Pracy 2014/10

 • Aktualności
 • Akcjonariat pracowniczy - sprawozdanie z konferencji
  • Umowa o pracę a umowa zlecenia
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Zakwestionowanie zwolnienia jako warunek dochodzenia ustalenia istnienia stosunku pracy
  • Przyczyna dyskryminacji
  • Granice krytyki pracodawcy
 • Artykuły
  • Recenzja książki: A.M. Świątkowski, Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013
  • Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy
  • Agencja pracy tymczasowej
  • Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaległości składkowe spółki
  • Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą
  • Zawarcie porozumienia zbiorowego
  • Zapewnienie miejsca do spania pracownikowi kierowcy
  • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po wejściu wżycie nowej ustawy o cudzoziemcach
  • Przyczyna zewnętrzna jako cecha wypadku przy pracy
  • Ocena okresowa jako narzędzie motywacji pracowników sądów
  • Konieczność nowelizacji prawa polskiego w kwestii wolności związkowych z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy