Monitor Prawa Pracy 2014/11

 • Aktualności
  • II Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. 40-lecie Kodeksu pracy. Sprawozdanie z konferencji
  • Powstanie tytułu ubezpieczenia w postaci umowy o pracę
  • Wypłata określonych składników wynagrodzenia a zasady współżycie społecznego
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby
  • Zawarcie porozumienia zbiorowego na etapie strajku
  • Wypadek przy pracy
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Wypowiedzenie umowy o pracę przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
  • Skuteczność skargi kasacyjnej
  • Błędna wykładnia prawa materialnego a jego niewłaściwe zastosowanie
  • Bezwzględnie obowiązujący charakter unormowań art. 23 KP
  • Zawezwanie do próby ugodowej
  • Cena walki z dyskryminacją
  • Autonomiczna definicja pracownika
  • Strajk solidarnościowy jest uzupełniającym elementem wolności związkowej
  • Wynagrodzenie sędziów - wybrane zagadnienia
  • Odpowiedzialność likwidatora za niezapłacone składki ZUS
  • Minimalne wynagrodzenie
  • Przekształcenie umowy o pracę