Monitor Prawa Pracy 2014/12

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie zawartej między stronami stosunku pracy i jej konsekwencje
  • Uprawnienia kobiet w ciąży pracujących na zastępstwo
  • Dyscyplinarka za e-maila
  • Reprezentacja spółki kapitałowej przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu
  • Obowiązek pracodawcy wykazania okoliczności uzasadniających niecelowość przywrócenia pracownika do pracy
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Harmonizacja czasu pracy w Unii Europejskiej
  • Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy
  • Osoba wykonująca za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy
  • Brak prawa do zasiłku chorobowego a jego utrata
  • Określenie daty niewypłacalności pracodawcy
  • Odpowiedzialność za zobowiązania składkowe spółki
  • Kwalifikacja zachowania naruszającego dobra osobiste
  • Choroba a konieczność poratowania zdrowia
  • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Dyskryminacja ze względu na wiek