Monitor Prawa Pracy 2015/01

 • Aktualności
  • Kwalifikacja wypadku na wyjeździe integracyjnym
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Otyłość jako niepełnosprawność
  • Ochrona działacza związkowego a nadużycie prawa
  • Bezskuteczność czynności dokonywanych przez upadłego
 • Artykuły
  • Warunki uzyskania renty rodzinnej
  • interpretacja postanowień umownych a wykładnia tekstu prawnego
  • Przyczynienie się do powstania szkody
  • Poinformowanie pracownika o zamiarze rozwiązania z nim stosunku pracy a groźba bezprawna
  • Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej jako podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne
  • Discrimination and European labour law: the legal standing of representative entities
  • Dane osobowe w zatrudnieniu
  • Problematyka kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług