Monitor Prawa Pracy 2015/03

 • Z sali sądowej (114)
  • W orzecznictwie sądów (116)
  • Ustawowa płaca minimalna w Niemczech (118)
  • Dodatkowe roczne wynagrodzenie (123)
  • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych a klauzule generalne z art. 8 KP (128)
  • Zakazane klauzule w umowach o odpowiedzialności (133)
  • Przegląd czasopism (136)
 • Prawo pracy
  • Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu pracownikowi-kierowcy (138)
  • Status pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP, wyrok z 18.11.2014 r., II PK 5/14 (145)
  • Ochrona stosunku pracy działacza związkowego, wyrok z 14.10.2014 r., II PK 293/13 (150)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Obowiązek alimentacyjny rodziców, wyrok z 7.10.2014 r., I UK 50/14 (155)
  • Odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, uchwała z 18.11.2014 r., II UZP 3/14 (159)
 • Tabela tez
  • Prawo pracy - OSNP Nr 1/2015 (163)
  • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 1/2015 (164)
  • "Minimalna stawka płacy" pracowników delegowanych, wyrok z 12.2.2015 r., C-396/13 (165)