Monitor Prawa Pracy 2015/04

 • Aktualności
  • Skarga pracodawcy na przewlekłość postępowania sądowego w sprawach pracowniczych
 • Warto wiedzieć
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Brak wcześniejszej emerytury dla celników niekonstytucyjny
  • Likwidacja stanowiska pracy a rozdzielenie zadań pomiędzy pracowników
  • Brak oczekiwanych wyników pracy jako przyczyna wypowiedzenia
 • Artykuły
  • Pracownik przygraniczny
  • Wymóg znajomości języków
  • Przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę
  • Uwzględnianie okresów ubezpieczenia w innym państwie
  • Pracodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność
  • Rola prezydenta miasta w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
  • Wypowiedzenie umowy o pracę radcy prawnemu
  • Znaczenie wyroku skazującego w sprawach pracowniczych
  • Konsekwencje przejścia zakładu pracy w ramach tej samej osoby prawnej w sferze zbiorowego prawa pracy
  • Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy
  • Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi. Dyskryminacja a przeciwdziałanie dysksryminacji