Monitor Prawa Pracy 2015/10

 • Aktualności
  • Zmiany w przepisach
  • Nałożenie kary porządkowej a rozwiązanie umowy o pracę
  • Wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • Moc dowodowa świadectwa pracy i konsekwencje zawarcia nieprawidłowych danych w tym dokumencie
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Pracownicy zarządzający zakładem pracy a czas pracy
  • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a klauzula konkurencyjna z art. 1012 KP
  • Zatrudnienie zewnętrzne a swoboda umów stron stosunku pracy - analiza zjawiska
  • Praca tymczasowa w sądach
  • Recenzja: A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015
  • Emerytura w niższym wieku emerytalnym
  • Emerytury pomostowe
  • Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Kontrola sądu pracy w zakresie stosunków pracy urzędników mianowanych
  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy