• Aktualności
  • Rozróżnienie umowy o dzieło od umowy zlecenia
  • Nieustalenie odszkodowania a nieważność umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • Umowa o świadczenie usług jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej
  • Premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę
  • Zmiany w przepisach
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Pojęcie mobbingu
  • Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w razie rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 55 par. 1 KP
  • Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych
  • Elektroniczna postać umowy o pracę
  • Odpowiedzialność członka zarządu w spółce kapitałowej
  • Dostosowanie warunków umowy o pracę do postanowień układu
  • Dopuszczalne zarzuty skargi kasacyjnej
  • Wyrażenie przez pracownika gotowości do świadczenia pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej przez radę nadzorczą
  • Świadczenia rodzinne w przypadku rozwodu