Monitor Prawa Pracy 2018/11

 • Aktualności
  • Nierówne traktowanie a praca o jednakowej wartości
  • Oskładkowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w spółkach powiązanych
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Finansowa odpowiedzialność pracownika za skutki wadliwego wykonania pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  • VI Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. W 3 dni dookoła prawa pracy – komu w drogę, temu Kodeks Pracy. Sprawozdanie z konferencji
 • Artykuły
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza związków zawodowych z tytułu naruszenia klaulzuli pokoju społecznego
  • Umowa o pracę na okres próbny w polskim Kodeksie Pracy po nowelizacji
  • Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika – tajemnica pracownika czy pracodawcy?
  • Odpowiedzialność pracownika za zagarnięcie mienia pracodawcy
  • Zwrot przez pracownika nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
  • Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu
  • Związanie sądu granicami żądania pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Podstawy do odrzucenia skargi kasacyjnej
  • Objęcie pracownika właściwym systemem zabezpieczeń społecznych
  • Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę
  • Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz