Monitor Prawa Pracy 2019/02

 • Aktualności
  • Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Ciężar dowodu w sprawie o odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Artykuły
  • Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • Wynagrodzenie za coroczny urlop wypoczynkowy
  • Uczestnictwo w spółce kapitałowej jako przedmiot pracowniczego zakazu konkurencji
  • Konsekwencje przekroczenia granic dozwolonej krytyki pracodawcy w ujęciu prawa karnego materialnego
  • Koncepcja bilansu nominałów czasu pracy w kontekście delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Aspekty praktyczne
  • Roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
  • Interes publiczny w rozgraniczeniu funkcji oceny pracowniczej i kary porządkowej w zakładzie pracy
  • Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika kosztem pracodawcy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz