• Aktualności
  • Zmiana okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
  • Zmiany w prawie: CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni
  • Projekty zmian akt
  • W prawnych
  • Ugoda w prawie pracy a zasada uprzywilejowania pracownika
 • Artykuły
  • Prowadzenie rodzinnego domu dziecka na podstawie stosunków zatrudniania
  • Przerwanie biegu przedawnienia przy wypadku przy pracy
  • Naruszenie przepisów tzw. ustawy „kominowej” przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Prawo pracodawców do lokautu
  • Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce
  • Prawo bezrobotnego stażysty do równego traktowania w zatrudnieniu
  • Warunki świadczenia pracy w systemie telepracy
  • Spełnienie warunków do nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym
  • Doraźne zwolnienie działacza związkowego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
  • Składki na ubezpieczenie społeczne

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz