Monitor Prawa Pracy 2019/04

 • Aktualności
  • Sporządzanie i przechowywanie przez pracodawcę notatek służbowych dotyczących pracownika
  • Badanie pracownika alkomatem pracodawcy
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Wypadek przy pracy
  • Unormowania szczególne wobec art. 25 KP a unijne standardy ochrony przed nadużywaniem umów o pracę na czas określony
  • Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym
  • Rethinking the Concept of Employee: the Digital Transformation of Work in Germany and in Italy
  • Problematyka zbiegu roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia
  • Obrona przed mobbingiem
  • Zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony a roszczenie pracownika o odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
  • Zasady obliczania wysokości wypłacanego świadczenia emerytalnego
  • Zasady potrącania składek związkowych w praktyce

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz