Monitor Prawa Pracy 2019/05

 • Aktualności
  • Ocena roszczenia o przywrócenie do pracy przez pryzmat klauzuli społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa i zasad współżycia społecznego
  • Zmiany aktów prawnych
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Praca w szczególnych warunkach
  • Brazylijskie klimaty świata pracy: „Wałęsa” w więzieniu, a „Trump” u władzy
 • Artykuły
  • Sądowa kontrola liczebności członków związku zawodowego – uwagi krytyczne
  • Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej
  • Umowa o pomoc przy zbiorach – dodatkowa ochrona czy zagrożenie dla praw osób zatrudnionych?
  • Przedsiębiorca a pracodawca wewnętrzny – problematyka przetwarzania danych osobowych pracownika
  • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
  • Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia z uwagi na obawę przed utratą pracy
  • Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za zaległości składkowe na ubezpieczenie społeczne
  • Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie o zasiłek chorobowy
  • Essentialia negotii umowy o pracę
  • Niezłożenie przez pracownika wniosku urlopowego przed ustaniem stosunku pracy
  • Recenzja: K. Walczak, Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy, Warszawa 2018

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz