Monitor Prawa Pracy 2019/06

 • Aktualności
  • Prowadzenie pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia lekarskiego
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Ustalenie stopnia i okresu niezdolności do pracy w sprawie o rentę
 • Artykuły
  • Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą?
  • Kilka uwag krytycznych o formule prawnej podróży służbowej
  • Zatrudnienie w gig economy na przykładzie Ubera
  • Przejęcie części zakładu pracy przez nowego pracodawcę
  • Brak zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego
  • Ocena okresowa asystenta sędziego
  • Dyskryminacja pracowników ze względu na niepełnosprawność
  • Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz