Monitor Prawa Pracy 2019/07

 • Aktualności
  • Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Finansowanie świadczeń dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przesłanki stosowania i braku obowiązku stosowania kryterium socjalnego
  • Chiński cień nad prawami pracowniczymi w Afryce
 • Artykuły
  • Pojęcie doby pracowniczej – uwagi de lege lata i de lega ferenda
  • Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – perspektywa polska
  • Elektroniczne platformy zatrudnienia
  • Pracownicze plany kapitałowe
  • Wynagrodzenie należne pracownikowi za czas pozostawania bez pracy
  • Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika korzystającego z prawa powrotu do pracy
  • Ochrona działacza związkowego
  • Odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury
  • Praca w energetyce jako praca w szczególnych warunkach
  • Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz