Monitor Prawa Pracy 2019/08

 • Aktualności
  • Odszkodowanie w przypadku wadliwego wypowiedzenia, a następnie zwolnienia dyscyplinarnego
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Dopuszczalność wniesienia roszczeń na podstawie Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego w razie wadliwego rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia
 • Artykuły
  • Zastosowanie prawa państwa przyjmującego do pracownika delegowanego
  • Proceduralne aspekty ustalenia liczby członków organizacji związkowej
  • Dopuszczalność uchylenia/wypowiedzenia regulaminu wynagradzania przez pracodawcę
  • Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunków pracy – uwagi na tle art. 300 KP
  • Przesłanie dokumentów pracodawcy a naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
  • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  • Przedłużenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  • Czas pracy
  • Prawo do prywatności pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz