Monitor Prawa Pracy 2019/09

 • Aktualności
  • Zasiłek macierzyński a ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Wyrządzenie szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych
 • Artykuły
  • Dopuszczalność skrócenia lub przedłużenia okresu wypowiedzenia
  • Współzależności pomiędzy delegowaniem pracowników a podróżą służbową
  • Pracodawca jako podmiot administrujący
  • Labour law’s challenges in a tight labour market – experiences form Hungary. Part 1
  • Podstawa rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Cofnięcie apelacji w sprawie rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
  • Prawo pracownika do akcji w przypadku skomercjalizowania przedsiębiorstwa państwowego
  • Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia
  • Ustalenie ustawodawstwa krajowego w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • Zachowanie statusu pracownika

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz