Monitor Prawa Pracy 2019/11

 • Aktualności
  • W imię prawdy obiektywnej, w imię zdrowego rozsądku…
  • Sprawozdanie z konferencji: VII Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Cyrk z tym pracodawcą – pracodawca przyszłości, przyszłość pracodawcy
  • Prawa wynalazcy i twórcy utworu pracowniczego
  • Tożsamość przyczyn uzasadniających karę porządkową i wypowiedzenie umowy o pracę
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
 • Artykuły
  • Badanie trzeźwości pracowników w świetle przepisów RODO i nowelizacji Kodeksu pracy
  • Kilka uwag na temat modelu przyczynienia się pracownika do wypadku przy pracy
  • Sukcesja praw i obowiązków w przypadku łączenia i dzielenia związków zawodowych
  • Zmiana zakresu obowiązków pracownika w czasie trwania stosunku pracy
  • Uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia
  • Odszkodowanie w związku z ustaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
  • Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego
  • Umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego
  • Status prawny pracownika

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz