Monitor Prawa Pracy 2019/12

 • Aktualności
  • Wypalenie zawodowe i inne problemy związane z pracą
  • Podpisywanie faktur w trakcie pobierania zasiłku
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Delegowanie pracowników
  • Prawo „do odłączenia” – coraz większe wyzwanie we współczesnym świecie pracy
 • Artykuły
  • OFE, PPK, IKE (+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019-2021 analiza prawno-ekonomiczna. Część I: Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny
  • Zaświadczenie A1 a zagraniczna podróż służbowa
  • Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez podmiot nieuprawniony do reprezentacji pracodawcy
  • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego
  • Prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym
  • Mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz