Monitor Prawa Pracy 2020/02

 • Aktualności
  • Regulamin programu dobrowolnych odejść
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku chorobowego
 • Artykuły
  • Interes państwa a wykonywanie obowiązków pracodawcy związanych z wprowadzeniem monitoringu na gruncie Kodeksu pracy
  • Wniosek o ustalanie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym członków zarządu
  • Zadośćuczynienie pieniężne a zadośćuczynienie przyznane w procesie karnym
  • Zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć w wybranych orzeczeniach TSUE – część 2
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, uchylenie się od skutków oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego pod wpływem błędu
  • Objęcie zwolnieniem grupowym rozwiązania umowy o pracę na skutek nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia
  • Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów
  • Wcześniejsza emerytura

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz